top of page

Het landschap dat voortdurend verandert door de tijd, de invloed van het weer en het ingrijpen van de mens, vormt de voedingsbodem voor Lydia’s beeldend werk. Het zijn haar eigen observaties van de natuur en persoonlijke interpretaties van het landschap.

 

De cyclus van ontluiken, groei en bloei, het verval, sterven en weer opnieuw ontkiemen bepaalt het verschil in vormen, kleuren en sfeer die zo kenmerkend zijn voor deze verschillende stadia. Dit natuurlijke proces, het ritme van de verandering, de herhaling of het continue verloop vertaalt Lydia in haar beelden. 

Door gebruik te maken van sjablonen en verschillende druktechnieken ontstaan er seriematige werken die, omdat zij hierin weer tekent en schildert, nooit identiek zijn maar daardoor wel een grote samenhang krijgen. Eenheid in verscheidenheid. Het is een wirwar van kronkelende vormen, laag over laag - het werk groeit letterlijk onder haar handen als een ‘écriture automatique’. Getekende muziek, niet staccato maar vloeiende romantiek. Het biedt ruimte aan de verbeelding. 

 

Niets is wat het lijkt en steeds valt er weer iets nieuws in te ontdekken omdat de werking van de verschillende materialen, de ragfijne lijnen en in elkaar stromende kleurvelden steeds andere vormen laten verschijnen. Zijn het takken, bladeren, bloemen, mossen, is het zeewier of is het een schelp? Net zoals in het landschap dat constant in beweging is en de natuur niet eenduidig is geldt dit ook voor haar werk.

 

Lydia studeerde tekenen en schilderen aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg.

b6e25f8f-2694-4713-85df-b62b2fc2b66e.jpe

Artist Statement

 

The landscape that is constantly changing through time, the influence of the weather and the intervention of man, forms the breeding ground for my visual work. They are my own observations of nature and personal interpretations of the landscape.

 

The cycle of budding, growth and flowering, decay, dying and sprouting again determines the difference in forms, colors and atmosphere so characteristic of these different stages.

This natural process, the rhythm of change, repetition or continuous progression, LI translate into my artwork. 

 

By using stencils and various printing techniques, I create serial works which, because I draw and paint in them again, are never identical but which, as a result, acquire great coherence. Unity in diversity.

It is a jumble of meandering forms, layer upon layer - the work literally grows under my hands as an 'écriture automatique'. 

Drawn music, not staccato but flowing romanticism. It offers room for the imagination. 

 

Nothing is what it seems and there is always something new to discover because the effect of the various materials, the fine lines and color fields flowing into each other, constantly make other forms appear. Is it branches, leaves, flowers, mosses, is it seaweed or is it a shell? Just as in the landscape that is constantly changing and nature is not unambiguous, this also applies to my work.

 

Lydia studied drawing and painting at the Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg.

bottom of page